Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Presentacions

Les empreses són un dels pilars fonamentals que justifiquen l´existència de qualsevol Borsa. Conscients d´açò i de l´importància del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, la Borsa de València, a través del seu equip directiu, realitza visites i presentacions a les empreses interessades en conéixer el mercat borsari com a una alternativa de financiació empresarial.

Aquestes presentacions són desenvolupades verbalment i van acompanyades de suport documental i projeccions amb les que es revisen tots els aspectes d´interés dels emisors, acabant moltes vegades sent un debat enriquidor frut de l´interés mostrat per les dues parts.

L´exposició, en un primer moment, es cenyeix a un esquema, a fi d´un desenvolupament lògic de la mateixa i de la seua millor comprensió, en el que es comença per explicar què és la Borsa de València i per justificar, raonadament, els avantatges que suposa l´accés a aquest mercat i les obligacions que comporta.

Una vegada vista la presentació dels punts anteriors, es comenta quins són els requisits que una empresa té que complir per a accedir al mercat borsari, remarcant les diverses vies o accessos que poden seguir-se per al procés d´admissió, aconsellant-les, segons el perfil de l´empresa, en quin segment els interessaria ser admeses. L´explicació continua amb els costos que comporta l´admissió al Mercat. És destacable la reacció dels equips directius de les empreses al conéixer el baix percentatge de despeses que comporta l´eixida al Mercat. També s´expliquen les condicions i avantatges fiscals aplicables a les empreses cotitzades.

El següent pas consisteix en informar sobre les normes existents en el mercat borsari sobre transparència i control dels paquets accionarials de les empreses que cotitzen en Borsa.

Finalment, es dóna per finalitzada la presentació amb un col.loqui entre els representants de l´empresa i del mercat, a l´espera de que aquesta via de financiació empresarial siga tinguda en compte una vegada es coneixen totes les seues implicacions.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022