Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Entorno Pre Mercado

QUÈ ÉS L'ENTORN PRE MERCADO?

És un projecte comú entre BME i l'Associació Nacional de Business Angels, BIG BAN ANGELS, perquè les startups puguen accedir a nous inversors i coneguen el funcionament del mercat borsari, potenciant l'accés a l´inversió privada.

L'Entorn Pre Mercado té com a objectiu principal facilitar a les startups que s'incorporen al mateix, el suport necessari per a aconseguir el nivell de competències que la normativa exigeix per a finançar-se a través dels mercats de capitals gestionats per societats del Grup BME.

Per a aconseguir el mencionat  objectiu, es disposa d'un espai virtual i un espai físic en la Borsa de València que permet:

  • Donar visibilitat a les empreses incorporades a l'Entorn
  •  L'accés a informació sobre les empreses incloses en l'Entorn per a usuaris acreditats
  • Connectar empreses i inversors, a través de l'organització d'esdeveniments i jornades específiques com   l'Investor´s Day, que permeten el coneixement de les companyies i l'accés a inversió directa
  • Formar professionals, empreses i inversors/business angels, en mercats de capitals (secundaris oficials i alternatius)
  • Mostrar els avanços de les empreses en el compliment dels requeriments normatius d'accés i permanència en els mercats, obligacions d'informació i govern corporatiu fonamentalment.

Les empreses per a incorporar-se a l'Entorn deuran: ser societats anònimes o limitades, amb una antiguitat mínima de 2 anys; presentar els comptes anuals auditats de l'exercici previ a la sol·licitud d'inclusió; publicar el seu pla de negoci a 3 anys vista i tindre necessitats de finançament a partir de 500.000 euros, o bé estar en situació avançada en el compliment de requisits, i haver manifestat interés per a finançar-se a través dels mercats de valors gestionats per societats del Grup BME (Veure detall en el document Bases de Funcionament, apartat “Requisits d'Incorporació i Permanència en l'Entorn Pre Mercado”).

A més de disposar de l'espai virtual i físic en la Borsa de València, les empreses de l'Entorn Pre mercat i els seus accionistes rebran la formació del funcionament dels mercats per part dels professionals de la Borsa de València que els permeta avançar en el compliment dels requisits necessaris per a finançar-se a través dels mateixos.

 
Sobre Entorno Pre Mercado per a
"startups". Estratègies d´Inversió

 

 

Empreses Entorno Pre Mercado

 

                                             
 BIOMAR                                                  HOUSERS                           CUATROOCHENTA 480
 
NAVLANDIS - ZBOX                                 CADEL DEINKING         

 

 

 

Síguenos en:
Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2018

ESTADO DEL MERCADO

El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia