Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / Serveis a Empreses / Llibre Registre d´Accionistes >
Administració del Llibre Registre d'Accionistes per compte d'Emisores

Tal com s´estableix al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s´aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, «Les accions nominatives figuraran en un llibre-registre que administrarà la societat, en el que s´inscriuran les successives transferències de les accions, posant el nom, cognoms, raó o denominació social, si és el cas, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquelles».

Moltes entitats emisores de valors nominatius decideixen que siga la Borsa de València la que s´encarregue, pel seu compte, de l´administració d´aquest llibre registre, cosa que s´ha convertit en un dels serveis més importants que aquesta Rectora presta a les entitats emisores. Aquesta responsabilitat ens ha portat a desenvolupar un procediment cada vegada més complet per a prestar aquest servei amb l´exactitud requerida.

A partir dels fitxers que confecciona en els seus processos diaris el Servei d´Anotacions en Compte i Liquidació, la Borsa de València actualitza les dades que els llibres registre d´accionistes de les entitats emisores de valors nominatius han de contindre. Dins del primer mes següent al tancament del seu exercici social, l´emisor rep un document que recull els moviments dels seus accionistes al llarg del periode i el saldo disponible de títols que cadascun d´ells té al finalitzar aquest. L´entitat emisora tan sols haurà d´enquadernar el document i presentar-lo al Registre Mercantil.

Es tracta d´un servei que ofereix gran comoditat a les entitats i, en molts casos, els suposa un estalvi de costos. A més, aquest servei ofereix altres possibilitats alternatives com l´emissió de les targetes d´assistència a les Juntes o la confecció de les etiquetes identificatives dels accionistes, tot açò amb la màxima confidencialitat i accés restringit.

 

 

Síguenos en:
Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2018

ESTADO DEL MERCADO

El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia